Zapis do przychodni – deklaracja przystąpienia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Dziękujemy za wysłanie deklaracji przystąpienia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej.