Centrum Medyczne Damiana

Badania Antygenowe SARS-Cov-2 Unilever Polska S.A.

Zgłoś się na test w wyznaczonym czasie i we wskazane miejsce, zgodnie z harmonogramem skomunikowanym przez firmę Unilever.